Enez Masaj İlki̇m

By | Ocak 22, 2019

salonu, karaciğer diyaframı altında bulunan piramit şeklindeki en büyük iç organdır. Enez masaj Sağ ve sol lob ayrılır. Karaciğer kanseri karaciğerde başlar. Enez masaj Karaciğer iki farklı yerden kana ihtiyaç duyar. Hepatik arter karaciğere iletilirken, kalpten oksijen bakımından zengin kan karaciğere iletilirken, portal ven besin bakımından zengin olan kanı bağırsaktan karaciğere iletir. Enez masaj . Karaciğerde ortaya çıkan kanseri anlamak için karaciğerin yapısını ve işlevlerini bilmek gerekir. Karaciğer, hepatositler olarak tanımlanan hücrelerden ve içinde safra kanalları ve kan damarlarından oluşan hücrelerden oluşur. Safra kanalı karaciğerden uzanır ve safrayı safra kesesi veya bağırsaklara taşır. Bu hücreler malign ve iyi huylu benign tümörler üretebilir. Bu tümörler farklı oluşum nedenlerine ve farklı hastalık seyrine sahiptir. Bu nedenle tedavileri farklı şekillerde yapılır. Bu kanserlerin bazı alt tipleri mikroskobik inceleme ile ayırt edilir. Hastalığın seyrini ve uygulanan tedaviyi etkilemezler. Bunlardan fibrolamel kanseri tipinin teşhisinin yapılması önemlidir. Bu nadir kanserler genellikle 35 yaşın altındaki bireyleri etkiler. Karaciğerin belirli bir bölümünü etkilerler. Diğer alt türlerden daha uygun bir kurs var. Karaciğerde kanser teşhisi yaşı yaklaşık olarak 62’dir. Bu hastaların% 90’ı 45 yaşın üzerinde,% 3’ü 35-44 yaş arasında ve% 3’ü 35 yaşın altındadır. Kanserlerin yayılması risk faktörlerinden kaynaklanır. Sigara içme gibi değiştirilebilecek faktörlere ek olarak, genetik faktörler ve yaş gibi değiştirilemeyen risk faktörleri de vardır. Ancak, risk faktörlerine sahip olmak onların kanser olacağı anlamına gelmez. Bu risk faktörleri içerisinde; Kanser semptomları ileri bir aşamaya kadar ortaya çıkmadığından, hastalığın erken teşhisi çok zordur. Karaciğer göğüs kafesiyle kaplı olduğu için küçük tümörleri muayene ederek tespit etmek çok zordur. Genellikle tanımlandıklarında büyürler. Tarama testleri, risk faktörü olan insanlar için uygun olabilir. Bu hastalığı olan insanlar genellikle uzun süreli siroz var. Siroz bozulursa karaciğer kanseri farklı tarama testleriyle değerlendirilir. Hastalığın tedavisi aşamalara göre değerlendirilir. Bazı durumlarda, cerrahi müdahale bölgesel olarak gerçekleştirilirken, bazı durumlarda müdahale edilemez. Karaciğer kanseri için tedavi seçenekleri